art

Da er det utekino på Kulturstien ved Vevang fort på gang. Først barnefilm og etterpå Krigsseileren for voksne. Været er ikke så verst .Veldig spesielt arrangement.( Foto : Boa /BN)

cin m

Toril Storvik Malmedal fra Kultursti Vevang ønsket alle barn og foreldre til første film og informerte litt om praktiske ting omkring denne arenaen i skogen. ( Foto: Boa/BN)

cin 2

Bygdekinoens store mobile maskin. Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder I Norge som ikke har egen fast kino. Bygdekinoen har mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler over hele landet. Bygdekinoen ble startet i 1950 under navnet Norsk Bygdekino og var et norsk aksjeselskap som drev ambulerende kinofremvisning. ( Foto: Boa/BN)