sver as

Her ble det fin vei ja. Fra snuplassen i Røeggen fiskevær og til krysset i Sveggeveien er det nylig lagt asfalt. 1030 meter skal det være. Dette har utløst ønsker fra beboere mange andre steder om asfalt av  gammel hullete grusvei. Om det er flere planer i Averøy dette året m.h.t. fast dekke er ikke kjent. ( Foto: Boa/BN)