last

Nordmøre Brann og redning sentral Ålesund opplyser ved 11: 50 tiden lørdag: NIBR Kristiansund stasjon kjører til  Yttervågen etter melding om brann i lastebil, fremme på stedet, åpne flammer under bil, iverksetter slokking. (Politiet opplyser at det skal være ved den gamle kildesorteringen.  ( Foto : Nordmøre brann og redning)

blau

Lastebilen ved gamle avfallsbrenneriet ( Foto NBR)