teist

Mye har vel forandret seg her utover Bentnesveien på Goma siden 1962. Det kan være seg hus og brygger i området her, og selvsagt utfyllingen av Teistholmsundet og spregning av holmen. Flyttingen av småbåthavna til Donkarsundet ved den hvite brygga øverst i bildet var en vellykket handling av Småbåtlaget. På bildet ser vi kloakkutslipp i sjøen. Det ble  bragt til "taushet"  i 1977. ( Foto: Widerøes flyveselskap)