Mandag den 26. september 2022 ble det registrert store uforklarlige trykkfall i både Nordstream 1 og 2, og samme dag og dagen etter ble det oppdaget store gasslekkasjer på havoverflaten fire forskjellige steder i dansk og svensk økonomisk sone. Det ble 26. september oppdaget tre lekkasjer: en fra Nord Stream 1 utenfor Simrishamn i Sverige og lekkasjer fra både Nord Stream 1 og 2 sørøst for Bornholm.

bornholm

Her NordStream ledninger som er ødelagt pårundt 100 m dyp. Hvordan disse skal repareres, om de noen gang blir det er litt av et oppdrag. ( Foto: Wikipedia/ Finland) 

born

Gassledningene fra Russland og inn i Vest-Europa. Hvem som har ødelagt for denne kjempebutikken krangler Øst og Vest om . ( Kart Wikipedia)

bornholm 11

Lagringen av  rør i 2014 til  Polarled-prosjektet her på Averøy .Det ble  mellomlagret ca 20.000 stk, 36 tommer og 12 meter lange betongbelagte rør på området i Kristvika.  Total tonnasje som ble skipet inn/ut over Vestbase Averøy sin nye kai på Hestvikholmen var nærmere 500.000 tonn.( Foto: Brunsvikanet arkiv)