470 hum

29.sep-01.okt har fiskeridirektoratets kontrollbåt  "Eir vært på fellesaksjon i Rogaland i fmb. oppstart hummerfisket. Noen klarte ikke å vente til kl 0800 01.okt før teinene ble satt ut og Eir beslagla 32 teiner & 1 ruse. Husk: før 1.okt var det kun lov å fiske m krabbeteiner der fluktåpningene er på min 80mm. ( Foto: Fskeridirektoratet)