sterkos

Litt rart at en svartbak " tar kvelden" her midt oppe på skjæret den har hatt rede og har bodd i mange år. Slik er  det  faktisk på Sterkosskjæret ex  Arnesenskjæret i Brunsvika. Med fugleinfluensa i bakhodet er det bare å holde avstand. De som steller med slikt kan jo sjekke fuglen. ( BN foto)