dalabukta

Her Dalabukta på Kirklandet i 1962. Da var det landdeponi av søppel her, noe som ble rett så stort etter hvert. pÅ 1970 tallet  kom et forbrenningsanlegg for avfallet , og etter det et kvernalegg stort sett  til forargelse for befolkning m.h.t. lukt og røyk.  Sjøen gikk langt inn her på denne tid, men det ble fylt st med stein og søppel innenfor i svære mengder.  Ellers er Karihola urørt noe som fra 2011 ble Havsikten boligfelt. ( Foto: Widerøe Flyveselskap)