draw

Kollisjon på RV 70 Rensvik ved 14: 30 tiden fredag. 3 personer berørt ifølge melding på NRPD Twitter. En person ettersett av ambulansepersonell. Veien ryddet.( Foto: Christian Pettersson Angvik)