bio w

Bilde fra 2010 der "Aker Barents" er på vei inn en tur. Den er en av verdens største plattformer som kan bore i vanndyp på opptil 3000 meter, og har en boredybde på 10.000 meter. I bakgrunnen i Averøy ser vi Biowood sin enorme barkdynge som skulle lage pellets til ovner. Det feilet, og fabrikken som skulle bli verdens største  ble slått konkurs i 2013. Enova ga tilskudd med 97 millioner til prosjektet. Pr. i dag  2022 er området solgt og fabrikken nedmontert. Det er Averøy Industripark som driver her nå og har store planer innen landbasert oppdrett av fisk. ( Foto: Norsk Oljemuseum)