KV Bergen bistår i dag et fiskefartøy som har vært uheldig og fått nota i propellen. Fartøyet blir slept inn på Breisundet/Storfjorden ved Ålesund hvor dykkere venter for å bistå. Været inn fra havet er friskt med vind opp mot full storm fra sør.
proppell d

Det er fiskefartøyet " Fonnes" fra Hordaland som slepes til land 80 km nordvest av Stadt. ( Foto:Kystvakten)

123 froia

Ellers har RS " Horn Flyer" stasjonert på Hitra vært ut til en båt i natt som hadde grunnstøtt utenfor Frøya. Det var to personer om bord i havaristen, begge uskadd. Personene ble tatt med inn til Fillan av redningsskøyta. (Foto: Redningsselskapet)