ragnvald1024

Her vinteren 1936 og byens siste galeas " Ragnvald" i Vågen. Galeasen "Ragnvald", byens siste seilfartøy i Lofotfart . I bakgrunnen Mellemværftet og Sjømannshjemmet.  Ifølge fylkesarkivet i Møre og Romsdal forliste " Ragnvald" på Jæren rundt 1958, men noe skipsforlis er ikke registrert rundt dette årstallet. ( Foto: M&R fotoarkiv)