Waag 1

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal vil innføre betaling for å kjøre Trollstigen i Rauma skriver NRK. Kostnader med vedlikehold av veien og annet har bragt fram forslaget. Veien er en landskjent attraksjon åpnet i 1936. Opptil 3000 kjøretøy bruker strekningen pr dag  i sesongen. Foto: BN/)

Waag 2

Spetakulær vei i bratte fjellskrenter 850 meter høydeforskjell.( Foto: BN arkiv)