kriff

Freifjordtunnelen er åpnet fredag kl. 16. 46 etter stengning grunnet trafikkuhell. Det har vært lange køer her.