gewob

Her et gammelt bilde fra Melkvikan på Nordlandet. Det er antydet fra mellom 1900  og 1940. Gewobenerholmen er ernnå ikke bebygd her. Veien til Dale , nåværende Dalegata er å se. Likeså de gamle husene her. I bakgrunnen på Skorpa er Visnesbrygga, men den må ha vært påbygd kraftig etter at bildet er tatt. ( Foto: Mittet & Co A/S)