rasrta

Rastarkalvspelet tar for seg en viktig del av Norgeshistorien som foregikk på Frei i år 955. Det vakre og dramatiske spelet holder til  på Rastarkalv bak Frei kirke. Spelet omhandler slaget hvor kong Håkon Adalsteinsfostre forsvarte kongemakten mot sønnene til Eirik Blodsøks. Handlingen utspiller seg i år 995, når det varsles at Eiriksønnene kommer med en rekke skip og mange menn som var klare for å utfordre kong Håkon.  I år er 11 gang spelet settes opp, men til tross for regnværet møter det mye folk for å se de rundt 100 personer som er  med i spelet.  ( Foto : FN Reidun Synnøve Flatøy)