7 viking seven

" Seven Viking" reiste ut fra Kristiansund til Kristinfeltet og passert ut ved Klubbneset  fredag ettermiddag. Dette er et spesialfartøy som er bygd i 2013. Kristin ligger i Norskehavet, noen kilometer sørvest for Åsgard. Vanndybden er 370 meter. Kristin ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. ( BN foto)