bruhagen elv

Det foregår fremdeles større arbeider på FV 64 gjennom Bruhagen . Det slås ned store stålplater i grunnen antagelig for at elva ikke skal grave ut massene. Ellers er elva lagt i rør her som før. Det er et stort oppbud med kran og annet utstyr. Vegen er lysregulert mens dette står på.  ( Foto: BN)
nordens

Ved stor flo og mye overvann i elva er det lett at Bruhagen får nok vann. ( Arkiv BN)