tranas

Tranene langs FV 64 på Hoel i Averøy holder stand ennå, men de reiser vel snart. Norske traner overvintrer hovedsakelig i Spania, men vinterutbredelsen har endret seg noe de siste 20 årene. Tranene overvintrer nå stadig lengre nord i Europa, og vårtrekket forskyver seg mot tidligere ankomst. ( BN)