Som vanlig utsettes alt mulig for hærverk. Siste er en steinskulptur oppe på fortet på Kulturstien på Vevang som ser ut er tilgriset av noe maling eller tusj/ lakk. Man kan lure på hvor folk lærer slikt. 
fortet 1

Skulpturen av " Vikingen" oppe ved scenen på Kultursti Vevang. Vi tok bilde av den for noen dager siden i opprinnelig stand. Til høyre tilgriset. ( Foto: Boa/BN)
fortet 2

Forøvrig har det kommet en flott utført benk her oppe av en som forstår seg på trearbeide. ( Foto: Boa/ BN)