Stortinget vedtok for to år siden å stille krav til nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene fra 2026. I cruiseindustrien jobbes for å komme dit, men pr. i dag finnes det ikke tilgjengelig teknologi som løser utfordringen. Imens er fjordene blå av røyk fra tungolje og annet drivstoff.
mein schiff

Fra Geiranger mandag 5.september. To skip l er på visitt.  Eksos fra enheter stor som en by ligger og spyr ut forurensing. Cruiseskip som forurenser norske byer og fjorder har lenge vært en verkebyll for den norske turistbransjen. Både i Bergen og Geiranger har det vært protester på den økende cruisetrafikken. ( Webkamera)  CRUISESKIP UTSLIPP