cing

Fiskeridirektoratet ( FD)  melder om nedslående resula de ltater på redskapskontroller i kongekrabbefisket. Bare på Jarfjorden og Bøkfjorden beslagla de åtte teiner: De fleste umerket og flere manglet fluktåpninger.  FD  minner også på inn- og utmelding av bruk,råtnetråd og fritidsfiskere skal merke teinene. ( Foto: Fiskeridirektoratet)

fjordgyn 1

Den 31.august var Sjøtjenestens fartøy «Fjorgyn» på leting/sokning etter tapte redskaper utenfor Leirvik. Ingen funn denne gang, men utstyret på det nye fartøyet fungerer bra. ( Arkiv Brunsvikanet/ H. Bloch)
fjordgyn 2

Det er kommet elektronikk som kan finne tapte garn og redskaper på bunnen. ( Foto: Fiskeridirektoratet)