Da er det klart for innvielse av nytt orgel i kapellet på Kirklandet. Det gamle var i svært dårlig forfatning og har dermed sett bedre dager. Det er en orgelfabrikk i Tyskland som har bygd det nye orgelet. Torsdag 1. seåtember kl 20 ( plakat nederst)  kan alle som vil være med på innvielsen. 
kapell 1

Slik ser det nye orgelet ut i kapellet. Organisten ( kantoren) sitter nå nede i hovedrommet i kapellet. ( Foto: BN)

kapell 3

Det er firmaet Richard Rensch i Tyskland  som har levert instrumenetet. De har bygd 256 orgel siden de startet opp i 1956. ( Foto: BN)

kapel 3 pla