mastad 1024

Her et maleri fra Mastadbergene i Brunsvika av ukjent kunstner. Nede ved sjøen er Mastadbrygga revet 1938. Huset bak ble brent i 1977. I forgrunnen er gammelhusene der det lille tilhørte Kristian Blåsvær/ senere Karstein Blåsvær og det er revet . I bakgrunnen ser vi Eaholmen . Maleriet er dermed fra før 1938.  Fra Frode Gjeldnes)

mastad bilde

Bilde av Mastabrygga og beboelseshuset fra tiden det ble drevet klippfiskproduksjon og mottak av fisk her. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her