orseth 2

John Orseth  var en stor forretningsmann i Kristiansund og Frei i sin tid. På «baksida» av Innlandet mot Bolgsvaet  bygde John ca. 1915 denne brygga på bildet som var omtrent en halv gang større enn den første,som er dagens Thonbrygge-hotell. Den hadde også i fire etasjer, og med tre vindhus. Der han bygde bryggen kjøpte han en gard og bodde da i våningshuset. Han bygde også et garnbøterhus der. Han renska bergan på garden og tørka klippfisk.  Området der heter i dag Orseth-skjærva. Den første brygga ( Thon idag) solgte han i 1931, til Jens C. Gundersen, og taksten var da kr 98 000. Da John skulle bygge bryggen på bildet  kjøpte han en stor tømmerlast av en russisk båt som var forlist ved Smøla. Bryggen her ble revet 1987-1990 og restene brent av brannvesenet. ( Foto: Digitalmuseum)