ccc bn

Det er hull i Nordmørskaia i forbindelse med utbyggingen av området til høyskolebygg  o.a. Sjøvannet trenger langt inne på tomta gjennom massene. Om dette er et problem vedrørende bygging av parkeringskjeller er det flere som henvender seg til BN og lurer på. Ikke vet vi, men det er sikkert løsbart. Denne Nordmørskaia ble bygd i 1949. (Leserbilde)
ccc bn 2

Nordmørskaia rundt 1950 ny som den var med endel brakker fra krigstiden. Nå blir det andre tider etter hvert her.( Digitalmuseum)