OceanFront i Kristiansund N er tildelt kontrakt med Bergen kommune og prosjektet Renere Havn Bergen for fjerning av mellom 280–360 tonn avfall fra sjøbunnen i Store Lungegårdsvann. Avtalen har en verdi på i overkant av 9 millioner kroner, og oppdraget skal være gjennomført innen mars 2023. Avfallet som skal tas opp dreier seg typisk om objekter som vrak, bildekk, anker og diverse større metall- og plastobjekter. I tillegg er det tre vrak som ligger på omtrent 17 meters dyp som skal heves.
vrak i vann

Innerst i Bergen havn ligger dette sjøområdet som skal mudres og renses . Her ligger det litt av hvert som eksempelsvis både båter og bombefly fra 2. verdenskrig. På 15 til 19 meters dyp i mudderet i Store Lungegårdsvann, et stykke ut fra Fløen, ligger verdens eldste dampbåt med propell, den 23 meter lange fergen DS Topdal fra 1874 forlist 1946. Topdal er et av Norges eldste eksisterende norskbygde skip. Denne lagunen er 600 meter i diameter. Byrådet  i Bergen vil erstatte slam og skrot med ny ren steinbunn. . VRAK I LUNGEGÅRDSVANN ( Foto/ Gule kart)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her