Det er mye vilt som plutselig springer over veiene i alle slags  fartssoner. Det gjelder å være oppmerksom. Økt hastighet på veien er en medvirkende årsak til at antall viltpåkjørsler øker. Kjører du i 70 kilometer i timen i stedet for 80, reduseres risikoen for ulykker med 50 prosent, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. De fleste viltpåkjørsler skjer om høsten og vinteren. Hvis det er mye snø, vil dyrene ofte trekke mot veien. Ved uhell plikter man å varsle politiet. 

raaste

Bildet her er fra FV 64 på Atlanterhavsveien. De to dyrene sprang over veien for så å returnere samme vei rett foran bilen i enda større fart. Det  gikk bra. ( Foto: Bilkamera)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her