kyse 1

Er det ikke trafikkulykker, så er det brann her i landet. Kystvaktskipet "Bison" bistod i dag brannvesenet i Vadsø med røykdykkere og slukningkapasitet da det brant i et industribygg på indre havn. Brannen slukket etter ca. 8 timers innsats fra de involverte. ( Foto: Kystvakten)

kyse 2

Når det brenner i 8 timer i en bedrift er omtrent alt ødelagt. ( Foto: Kystvakten)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her