loenn

Her Nordmøres første traktorkurs gjennomført i Kristiansund i 1924. Traktoren var et enormt hjelpemiddel for bøndene etter at den innført i jordbruket. Man skulle etter hvert ikke slite helsa av seg. Mange kom til byen der Sigurd Loennechen drev med slik kursing. ( Foto: Erling Hanem, Tingvoll)