36e

Foto fra Melkvikbakken mot Nordsundbroa i Kristiansund etter 1936 .Helt til venstre ses litt av et bolighus og småbåter som ligger i Melkvikbukta. Bak Melkvikbukta ses Sterkoder Mek. Verksted og en båt på svai utenfor kaia. Over Sterkoder ses lagringstanken til NOR tankannlegg i Nordsundet. Man ser Nordsundbroa og bryggene på Gomasiden og Nordholmen midt i Nordsundet. Helt til høyre ses fabrikkbygningene på Geworbnerholmen. (Foito Nordmøre museum/tekst Peter Storvik.)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her