campus rutebil

Det skjer absolutt også ting i sentrum for tiden . Tomta til Campus i Fosnagata arbeides det på.Campus Kristiansund (CKSU) er et prosjekt for å etablere en campus for høyere utdanning, forskning og innovasjon i Kristiansund sentrum. Campus Kristiansund er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.  Disse eier Høyskolesenteret i Kristiansund, som vil bli erstattet  av CKSU. ( BN foto)

cam bru

Bussholdeplassen er flyttet hit ikke langt unna hurtigrutekaia på Devoldholmen. ( BN foto)

portearthur

På Innlandet skrider boligprosjektet Port Arthur fram, og et inntrykk hvordag husene blir er nå å se. ( BN)