I år er det 50 år siden dykkere kom over et forlissted på Sunnmøre som skulle bli verdenskjent. Myter og sagn overtok for fakta etter at «Akerendam» forliste ved Runde i 1725. Havariet gikk i glemmeboken, inntil tre dykkere fant tusenvis av gull- og sølvmynter for 50 år siden. Funnet ble holdt hemmelig en stund, men da folk begynte å betale drosjeturer med gullmynter i Ålesund by ble det en annen dans. Slike funn tilhørte finnerne i 1972, men av dette ble loven endret om skibsvrak og deler/ last på skip ; Kulturminneloven paragraf 14 av 1978. 
1972 bn
Her utenfor Runde fyr fant dykkere  
ett av de største skattefunn i Europa, og finnerne fikk 75 prosent, norske stat 15 prosent, og Nederland 10 prosent.  Totalt 57000 mynter ble funnet , hvorav 6624 gullmynter, resten sølv. Året etter ble stedet undersøkt av Bergens Sjøfartsmuseum. Over 400 ulike mynttyper ble funnet, hvorav omtrent femten var ukjente til da.Verdien ble da anslått til en plass mellom 30 og 40 millioner norske kroner. Det er i disse dager åpnet en utstilling på Runde Miljøsenter som er verd å ta en titt på . ( Foto fra Youtube/ Runde Miljøsenter)