trapp 4 b

Det jobbes stadig med Kulturstien og fortområdet på Vevang. Folk har fått øyenen opp for dette flotte tiltaket oppe i haugene. Ikke minst har Stikk ut kassen tiltrukket seg mange fra fjern og nær. Bildet her er fra toppen der det er kommet på plass stein med Edv. Hoem dikt og grusede løpegraver. ( Foto: Boa/Bn)

trapp 3

Sletta oppe på fortet er gjort tilgjengelig med kjøretøyer. Her blir det konsert 27. august. ( Foto: Boa/BN)

trapp 1

Den gamle trappa opp til fortet er tatt vare på.( Foto: Boa/BN)

trapp 2

Piggtråd, trær og annet rask er ryddet fra steinbruddet her . ( Foto: Boa/BN)