Det skal vises fram film om krigstiden i Tingvoll på grendahuset Sellanrå rett etter St.Hans.  To herrer har i lang tid samlet inn bilder og annet fra denne tiden i kommunen. Tingvoll krigsminnelag er en forening som plukker opp det som kan være av interesse for ettertiden. Det er også gravd fram større byggverk under jorden i sentrum av kommunen som foreningen står bak.
sabaar 1

Jan Harry Røv (t.v) er leder av krigsminneforeningen i Tingvoll. Til høyre Odd Wiik som har produsert bildefilmer om krigstiden. Filmen ( e)  skal vises fram i grendahuset 25. juni.  ( Foto: Håkon Bloch BN)
sabaar 2