abs 1

Vi stakk forbi Averøy brannvern i dag i bygget der Pizzabakeren i Averøy holder hus på Røsand.  Kaj Ove Myran ( midten) er ansvarlig og holdt i dag på med litt opplæring i forbindelse med kurs i varme arbeider . Videre har de førstehjelpskurs, og nå kommer også kurs i forbindelse med gassmåling ved arbeid på tanker. ( Foto: Boa/BN)

abs 2

Lett tilgjengelig verksted for kontroll at brannslokkere. Test av trykkluftflasker skulle det også være mulighet for her. Alle håndslokkere i næringsbygg og offentlige bygg skal kontrolleres årlig. Skumslokkere krever utvidet service hvert 5.år og pulverslokkere hvert 10.år.( Foto:Boa/ BN)

abs 3

Verksted for røykdykkerutstyr fantes også her på anlegget til Averøy brannvern. (Foto: Boa/BN)