haffer 2

MS Silver Arctic, (LAME8), 74,1 x15,2 x 8,4 m med hjemmehavn er Bergen. Bygget ved Gdanska Stocznia "Remontowa" IM.J. Pilsudskiego S.A. Polen i 2021. Stykkgods-, fryse- og kjøleskip som  kan ta 110 containere. Isklasse, bygget for bruk i Antarkis. Polarinstitutet sender 70-80 container årlig til Troll-basen der.  Har spesielle høye kraner som kan losse cotainere opp på "isbremmen" som kan være opp til 15 m. høyt på lossestedet. Bygget for å halvere utslippene og derfor meget energisparende. Trollstasjonen har vært avhengig av slik transport i 30 år for å holde årskontinuerlig drift. Rederiet er Silver Liner AS i Bergen. (tekst/foto Håkon Bloch)
haffer 1

MS Havila Castor har vært innom.  (LFQW), 124,1 x 22 x 5,3 m.  og hjemmehavn er Fosnavåg.  Bygget ved Tersan Shipyard, Yalova, Tyrkia i 2022. Kombinert passasjer-/stykkgodsskip. Hybrid gass-elektrisk fremdriftssystem. (verdens største skipsbatteripakke, 6.100 kWt.)). Bygget for lavest mulig driftkostnader og utslipp.

Den store batteripakken gjør at Havila Kystruten kan innfri kravene til utslipsfri seiling i verdensarvfjordene, dette flere år før regjeringens krav inntrer i 2026. Azipull fremdriftspropeller med permanent magnet teknologi. PM tunnel-thrustere og stablisatorer.. Rederiet er HK Ships I  AS i Fosnavåg. (tekst/foto Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her