frabru

Da ble det fiskeri fra disse bruene ute på AH veien igjen. To forrige sesonger var det lite folk her grunnet at mange ikke fikk komme til Norge grunnet koronaen. Her har en kar fått noen sei og en stor lyr. ( BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her