gaupen ew

Det er kommet en flott gaupe som er laget av tre oppe i skogen på den nå etter hvert kjente Kulturstien i Vevang. Samtidig ble det opprettet StikkUt destinasjon her. Det har ført til økt trafikk i det flotte området. Senere denne sommeren/ høsten skal det bli konsert her den 27 .august. Det kommer vi med info om senere. ( BN)
gaupe bilpl

Ellers er det blitt foretatt mye rydding av skog oppe ved fortet og  det er opparbeidet parkeringsplass i ville krattskogen. ( BN)