wisnes

Det er konfirmasjonstid i distrikt i by og land. Omtrent alle lokaler og grendahus er opptatt og utleid for anledningen. Bildet er fra Visnes i Hustadvika der også huset her har vært utleid til konfirmasjoner . ( BN foto)