Norsk sykepleierforbund har markert 110 årsdagen til forbundet i dag flere steder i distriktet. Sykepleierne har vært gjennom en tid uten sidestykke hva oppgaver angår under pandemien. 
1910nsyke
Fra Knutepunktet  på Bruhagen der sykepleierne  Vibeke  Berget ( t.v.)  og tillitsvalgt  Kari-Anne Thygesen som delte ut boller og info i løpet av torsdagen. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her