I 2016 ble Ello lagt ned og produksjonen i Kristiansund ble flyttet til Falun i Sverige. 60 mistet jobben. Dermed var det spådd over og ut for dette bygget. Men det ser ut til å ikke være tilfelle. Det arbeides med nye prosjekter her, og mange firma er flyttet inn. Det var også forslag om ny brannstasjon for Kristiansund her. 

ello t

Her sprenges det ut en tomt på omlag 60 x 80 meter rett øst for Ellobygget. Det ble ikke nedenom og hjem for den ærverdige fabrikken som Orkla hadde. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her