Screenshot 20220503 133711 01

Den gamle brua over til Holmen innerst i Øksenvagen i nordre Averøy er tatt bort og erstattet med fylling. Under fyllingen er det lagt et stort rør til vanngjennomstrømming. Når den gamle jernbrua ble anlagt er ikke kjent , men Brd. Røsand fikk anbud på ny bru i 1977.( Foto :  Boa/ BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her