junker

Her brenner Kristiansund etter at tyske bomber var spredt i 3 dager i 1940. Søndag den 28.april ble byen antent av brannbomber. Det ble også sluppet sprengbomber. 6  personer omkom i denne perioden. 15000 innbyggere hadde rømt til bygdene.  Rundt 800 av byens 1 300 bygninger ble helt eller delvis ødelagt, noe som tilsvarer 28 prosent av Norges samlede krigsskader på bygninger under andre verdenskrig. ( Foto fra video Youtube)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her