rutebil kkk

Kulturlandskapet i en by er stadig i forandring. Rutebilstasjonen som nå er borte ble reist  etter andre verdenskrig på slutten av 1960 tallet.  Foruten varesentral  holdt på 1970 tallet  Bunes trykkeri til i venstre/nordre ende, senere Nordmøre Sparebanks filial med opptil 3 ansatte og kafé. På andre etasje har busselskapene hatt kontor (Frei Billag, KFB, Team, Nettbuss) og MRF, Shipping Service, tannlege Sæther, fysioterapi, turistsjef Gunnar Stokke over kiosken. Pr 2009 var det planer om ombygging til koloniall, noe som det ikke ble noe av. (Bildet hører til Nordmøre museum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her