tra

Her er et par vårtegm fra vårt distrikt. Traktor som holder på med å harve åker. Ei harv er et landbruksredskap som slepes etter traktor for å lage et jevnt og luftig såbed før såing. Harva har også en funksjon i ugrasbekjempelsen ved at den river opp ugrasrøtter og -planter. Bildet er fra Farstad  i Hustadvika. ( Foto: BN)
tra h

På en bydevei så vi at linerla er kommet. ( BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her