Kristiansund kommunale sundbåtvesen ( KKS) har gleden av å meddele at de har gått til anskaffelse av et fartøy som skal brukes i Gripruta allerede i inneværende sesong. Det er inngått en kjøpsavtale mellom KKS og Bolærnebåtene AS knyttet til fartøyet MS " Færdercruise ". Fartøyet vil få nytt navn ved overlevering, og skal hete MS " KVIKK" med hjemsted/havn Kristiansund N. 
gripaboot
tex gri
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her