650

Ute på Bremsnesfjorden holder er notlag  med 3 båter på med fiskeri i dag. De kom nordfra og har kjørt ut not med hundrevis av måser rundt etter hvert. Om det er notvask eller kast etter sild er ukjent. Et fettlag driver nordover fra plassen kan observeres. (BN foto)
650 b
Båtene og notbruket 400 meyter nord av kaiene i Smevågen.  Fra vensytre treskøyta " Idse jr" , " Idsegutt" og " Kristina" som drar not. ( BN foto)