Etter krigen 1940-1945 skjedde det ulykker der barn fant diverse ting  som de ikke skjønte var farlige. Både her på Nordmøre og Romsdal skjedde det fryktelige ting . Tyske krigsfanger måtte rydde i minefelt og marsjere over etterpå. Rundt 300 omkom under slik ryddng. Men  norske barn fant allikevel i fjæra og på land  farlge saker med fatal utgang enkelte ganger. 
granat h
Fra etterkrigstiden og noen gutter som har funnet en tysk håndgranat. Bildet er fra ukjent plass, men er typisk fra mange deler at landet. ( Digitalmuseum)
granat r p
Det ble satt i gang innsamling gjennom aviser her i Kristiansund til familien etter ulykken.  

granat hh

Her  typiske " hobbyer" fra de som bodde rundt Karihola i Kristiansund. Demontert 2 cm luftvernsgranat til å henge opp på rommet. ( Foto: Håkon Bloch)  GRANAT PÅ DALABREKKA SKOLE

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her