Abyss undervannsfirma i Kristiansund  holder på å montere sammen en lang pumpeledning på og utafor kaia til Averøy Næringspark. Røret er rundt 40 cm i diameter og er sveiset sammen på land. Røret skal til Kristiansund og er en del av kommunens plan for å føre alt avløpsvann fra boliger til renseanlegget i Hagelin.
abyss roer
Her "Fosna Aqua" og røret som går utover . Det skal minst bli rundt 800 meter når det er ferdig og skal slepes over til Kristiansund. ( Foto: Boa)
abyss m
Gustad Maskin og Transport fra Bådalen var her og assisterte med løfting av lodd og rør. ( Foto: Boa)
aby.jpgSlik skal alt avløp fra bolig og industri sendes i rør til Hagelin  ved hjelp av pumpestasjoner og ledningsnett. ( Skisse Krsund kommune)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her